שעועית ארגנטינאית | 1 ק"ג

שעועית ארגנטינאית | 1 ק"ג